Voor verwijzers

Angelique Mulder-Brouwer, master kinderfysiotherapeut

Opleiding:

 • 1993: Fysiotherapie diploma in Amsterdam behaald
 • 1998: Start specialisatie kinderfysiotherapie kinderrevalidatie in Londen
 • 2002: NDT opleiding voor kinderen en babies
 • 2012 Master Kinderfysiotherapie behaald in Breda
 • 2016: Systematic review gepubliceerd in Pediatric Physical Therapy

Carriére

De afgelopen 11 jaar werkte ik in Hilversum, Utrecht, Naarden en Bussum als kinderfysiotherapeute in de eerste lijn. Ik heb  o.a. binnen het speciaal onderwijs, vroegdiagnostiek kleutergroepen en de Internationale scholen in Hilversum en Utrecht gewerkt.

Daarvoor werkte ik 15 jaar in het buitenland (waaronder 7 jaar in de kinderrevalidatie in Londen). 

Naast mijn werk als kinderfysiotherapeute ben ik docente bij de masteropleiding kinderfysiotherapie Avans+ in Breda. Een uitstekende manier om continu op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke publicaties. 

Verder ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten van de masteropleiding kinderfysiotherapie aan de HU en werk ik samen met Youké waar ik informatie avonden aan ouders geef over prikkelverwerking problematiek bij kinderen met ASS. 

De afwisseling tussen onderwijs en praktijk houdt me gemotiveerd en enthousiast voor mijn mooie vak!

Werkervaring

 • Zuigelingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand; o.a. prematuriteit en dysmaturiteit 
 • Zuigelingen met voorkeurshoudingen
 • Kinderen met een motorische achterstand / DCD 
 • Kinderen met complexe (meervoudige) beperkingen; o.a. CP, Spina Bifida, spierziektes en Erbse Parese 
 • Kinderen met sport gerelateerde vragen; sportkeuze, conditietesten en revalidatie van sportblessures 
 • Kinderen met prikkel verwerking problemen; specialisatie in sensorische integratie therapie (SI) 
 • Kinderen met kinderkanker; in samenwerking met het Koningin Maxima Ziekenhuis
 • Kinderen met schrijfproblemen Kinderen met orthopedische problemen 
 • Kinderen met gedragsproblemen; o.a. ADHD, ASS

Bij KANjer kinderfysio werk ik met baby’s, peuters, kleuters en (jonge) kinderen van 0-18 jaar

Behandelmethodes/ Specialismen

 • Kinderrevalidatie; o.a. neurologie, oncologie, orthopedie, post-trauma, jeugdreuma (JIA) 
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Sport blessures en medical taping bij kinderen 
 • Schrijftherapie bij schrijfproblemen  
 • Multidisciplinair onderzoek en behandeling bij jonge kinderen met ASS en andere gedragsproblemen  
 • Sensorische prikkelverwerking  
 • Onderzoek en behandeling ook in het Engels mogelijk; ik beschik over de belangrijkste testen in de Engelse versie met internationale normwaardes. 

Kwaliteit

Angelique Mulder-Brouwer is geregistreerd als bevoegde kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut

BIG- registratie nummer: 39042095604; Keurmerk registratie nummer: 39042095604.

AGB code Angelique: 04115693   AGB code Praktijk Kanjer Kinderfysio: 04068575

Angelique neemt verder deel aan het intercollegiaal overleg fysiotherapeuten (I.O.F.) ‘Kinderfysiotherapie Gooi-Noord’ en heeft regelmatig interdisciplinair overleg.

Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie KNGF lidmaatschap: 71958

 

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie NVFK lidmaatschap: 71958

Aangesloten bij Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden- Nederland WKMN

Aangesloten bij de Studiegroep Neurorevalidatie Keypoint

KANjer kinderfysio:

 • Werkt volgens de WGBO www.hulpgids.nl/WGBO  
 • Maakt gebruik van een klachtenregeling   
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 74053604  
 • Maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier INCURA 

KANjer kinderfysio is aangesloten bij ZorgDomein; dit zorgt voor vereenvoudigd verwijzen en betere communicatie omtrent verwijzingen

KANjer kinderfysio maakt gebruik van secure e-mail van ZorgMail voor het uitwisselen van privacygevoelig persoonlijke gegevens. kanjerkinderfysio@zorgmail.nl

 

KANjer kinderfysio onderzoekt de klanttevredenheid van de patiënten door een onafhankelijk extern bedrijf, door het invullen van een PREM vragenlijst (QDNA)

Samenwerking

KANjer kinderfysio werkt graag samen met zowel de ouders, scholen en andere specialisten om er samen voor te zorgen dat het kind in alle dagelijkse situaties optimaal kan leren, herstellen en functioneren. 

Professionele kwaliteit betekent voor mijn ook het erkennen van mijn professionele kennis en mogelijke grenzen/ beperkingen daarin. Als de klacht van een kind buiten mijn kennis en ervaring ligt zoek ik graag de samenwerking en expertise van collega’s en specialisten.

Netwerk

 • Gespecialiseerde (top) sport fysio’s van mijn voormalige werkgever Medicort 
 • Revalidatiecentrum Merem 
 • Revalidatiecentrum de Hoogstraat 
 • Tergooi Ziekenhuis; de kinderartsen, kinderorthopeden en kinderfysiotherapeuten 
 • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
 • Prinses Maximá Centrum voor kinderoncologie
 • Mijn collega kinderfysiotherapeuten in de nabije omgeving 
 • Osteopaten en manueel therapeuten met kinder specialisatie 
 • Logopedisten, ergotherapeuten en kinderpsychologen
 • Avans+; collega-docenten en Master studenten kinderfysiotherapie

Sparring en overleg

Communicatie en samenwerking met verwijzers is voor KANjer kinderfysio erg belangrijk. Samen weten we meer dan één!

Heeft u als verwijzer nog vragen of wilt u overleggen?