Voor verwijzers

Angelique Mulder-Brouwer, master kinderfysiotherapeut

Opleiding:

 • 1993: Fysiotherapie diploma in Amsterdam behaald
 • 1998: Start specialisatie kinderfysiotherapie kinderrevalidatie in Londen
 • 2002: NDT opleiding voor kinderen en babies
 • 2012 Master Kinderfysiotherapie behaald in Breda
 • 2016: Systematic review gepubliceerd in Pediatric Physical Therapy
 • 2022 specialisatie in behandeling van schrijfproblemen (SASS groepsinterventie en Hart voor goed Schrijfonderwijs)

Carriére

Voordat ik in 2020 KANjer kinderfysio startte, werkte ik 11 jaar als kinderfysiotherapeute in de eerste lijn in Hilversum, Utrecht, Naarden en Bussum. Ik heb o.a. binnen het speciaal onderwijs, vroegdiagnostiek kleutergroepen en de Internationale scholen in Hilversum en Utrecht gewerkt.

Daarvoor werkte ik 15 jaar in het buitenland (waaronder 7 jaar in de kinderrevalidatie in Londen).

Naast mijn werk als kinderfysiotherapeute heb ik als docente gewerkt bij de masteropleiding kinderfysiotherapie Avans+ in Breda. Verder ben ik stagebegeleider en ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten van de masteropleiding kinderfysiotherapie aan de HU. Een uitstekende manier om continu op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke publicaties.

Ook werk ik samen met Youké waar ik informatie avonden aan ouders geef over prikkelverwerking problematiek bij kinderen met ASS.

Voor E-school Kinderopvang & Kans², een online platform voor e-learning in de kinderopvang ontwikkelde en schreef en presenteer ik de 2 lespakketten:

Bewegen met baby’s: normale motorische ontwikkeling 0-12 maanden. In deze video leg ik uit waar dit lespakket over gaat.

Baby’s die anders bewegen: variaties op normale motorische ontwikkeling. In deze video leg ik uit waar dit lespakket over gaat.

De afwisseling tussen onderwijs en praktijk houdt me gemotiveerd en enthousiast voor mijn mooie vak!

Werkervaring

 • Zuigelingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand; o.a. prematuriteit en dysmaturiteit 
 • Zuigelingen met voorkeurshoudingen
 • Kinderen met een motorische achterstand / DCD 
 • Kinderen met complexe (meervoudige) beperkingen; o.a. CP, Spina Bifida, spierziektes en Erbse Parese 
 • Kinderen met sport gerelateerde vragen; sportkeuze, conditietesten en revalidatie van sportblessures 
 • Kinderen met prikkel verwerking problemen; specialisatie in sensorische integratie therapie (SI) 
 • Kinderen met kinderkanker; in samenwerking met het Koningin Maxima Ziekenhuis
 • Kinderen met schrijfproblemen; specialisatie in groepsinterventies op scholen
 • Kinderen met orthopedische problemen 
 • Kinderen met gedragsproblemen; o.a. ADHD, ASS

Bij KANjer kinderfysio werk ik met baby’s, peuters, kleuters en (jonge) kinderen van 0-18 jaar

Behandelmethodes/ Specialismen

 • Kinderrevalidatie; o.a. neurologie, oncologie, orthopedie, post-trauma, jeugdreuma (JIA) 
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Sport blessures en medical taping bij kinderen 
 • Schrijftherapie bij schrijfproblemen; zowel individueel als in groepsverband op scholen
 • Multidisciplinair onderzoek en behandeling bij jonge kinderen met ASS en andere gedragsproblemen  
 • Sensorische prikkelverwerking  
 • Onderzoek en behandeling ook in het Engels mogelijk; ik beschik over de belangrijkste testen in de Engelse versie met internationale normwaardes. 

Kwaliteit

Angelique Mulder-Brouwer is geregistreerd als bevoegde kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut

BIG- registratie nummer: 39042095604; Keurmerk registratie nummer: 39042095604.

AGB code Angelique: 04115693   AGB code Praktijk Kanjer Kinderfysio: 04068575

Angelique neemt verder deel aan het intercollegiaal overleg fysiotherapeuten (I.O.F.) ‘Kinderfysiotherapie Gooi-Noord’, is lid van de peerreviewgroep voor kinderfysiotherapeuten van Keurmerk kinderfysiotherapie en heeft regelmatig interdisciplinair overleg.

Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie KNGF lidmaatschap: 71958

 

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie NVFK lidmaatschap: 71958

Aangesloten bij Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden- Nederland WKMN

Aangesloten bij de Studiegroep Neurorevalidatie Keypoint

KANjer kinderfysio:

 • Werkt volgens de WGBO www.hulpgids.nl/WGBO  
 • Maakt gebruik van een klachtenregeling   
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 74053604  
 • Maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier James

KANjer kinderfysio is aangesloten bij ZorgDomein; dit zorgt voor vereenvoudigd verwijzen en betere communicatie omtrent verwijzingen

KANjer kinderfysio maakt gebruik van secure e-mail van ZorgMail voor het uitwisselen van privacygevoelig persoonlijke gegevens. kanjerkinderfysio@zorgmail.nl

 

KANjer kinderfysio onderzoekt de klanttevredenheid van de patiënten door een onafhankelijk extern bedrijf, door het invullen van een PREM vragenlijst (QDNA)

KANjer kinderfysio is aangesloten bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hierdoor dragen we bij aan kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling, en wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

KANjer kinderfysio werkt graag samen met zowel de ouders, scholen en andere specialisten om er samen voor te zorgen dat het kind in alle dagelijkse situaties optimaal kan leren, herstellen en functioneren. 

Professionele kwaliteit betekent voor ons ook het erkennen van onze professionele kennis en mogelijke grenzen/ beperkingen daarin. Als de klacht van een kind buiten onze kennis en ervaring ligt zoeken we altijd graag de samenwerking en expertise van collega’s en specialisten. Hierdoor zorgen we dat onze kennis blijft groeien en waarborgen we “best practice”. 

Netwerk

 • Gespecialiseerde (top) sport fysio’s van FysioHolland/Medicort in Utrecht
 • Medicort in Utrecht
 • Revalidatiecentrum de Merem in Hilversum
 • Revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht
 • Revalidatiecentrum Reade in Amsterdam
 • Tergooi Ziekenhuis; de kinderartsen, kinderorthopeden en kinderfysiotherapeuten 
 • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
 • Prinses Maximá Centrum voor kinderoncologie
 • Collega kinderfysiotherapeuten in de nabije omgeving 
 • Kinderbekkenfysiotherapeut Wanda Leerssen van 035FYSIO
 • Osteopaten en manueel therapeuten met kinder specialisatie 
 • Logopedisten, ergotherapeuten en kinderpsychologen
 • Avans+ docenten en Master studenten kinderfysiotherapie
 • HU docenten en Master studenten kinderfysiotherapie
 • Beweegcoaches onderwijs van Sportief en Gezond BEL (o.a. met de MQ scan en het Nijntje Beweegdiploma)
 • De Schrijfvriend; Gerda Broekstra schrijfspecialist en ergotherapeut
 • Leerkrachten en IB’ers van het basisonderwijs in o.a. de BEL gemeenten
 • Stichting de Droomboom; ABA centrum voor kinderen met ASS

Sparring en overleg

Communicatie en samenwerking met verwijzers is voor KANjer kinderfysio erg belangrijk. Samen weten we meer dan één!

Heeft u als verwijzer nog vragen of wilt u overleggen?