Vergoeding & Tarieven

Tarievenlijst KANjer kinderfysio 2020

Zitting kinderfysiotherapie € 52,50
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 70,00
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na screening aan huis € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 70,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 105,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult aan huis € 122,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 52,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt € 52,50
Telefonische zitting € 17,50

Vergoeding

KANjer kinderfysio heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst. De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

De vergoeding voor kinderen tot 18 jaar is als volgt:

  • Kinderen met een niet-chronische aandoening: maximaal 18 behandelingen;
  • Kinderen met een chronische aandoening: alle behandelingen;
  • Er is geen sprake van een eigen risico.

Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je zorgverzekeraar meer behandelingen voor je kind vergoedt. Raadpleeg hiervoor jullie polis of neem contact op met jullie zorgverzekeraar.

Indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvang je een factuur.

Niet nagekomen afspraken:

Niet nagekomen afspraken of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij jou in rekening gebracht. Het tarief daarvoor bedraagt 75% van het voor de afspraak geldende tarief. Dit is niet te verhalen op je zorgverzekeraar!