Vergoeding & Tarieven

Tarievenlijst KANjer kinderfysio

1864 |   Screening, intake en onderzoek in de praktijk € 60,00
1865 |   Screening, intake en onderzoek aan huis € 80,00
1870 |   Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk €60,00
1871 |   Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 80,00
1100 |   Behandelsessie kinderfysiotherapie in de praktijk € 60,00
1101 |   Behandelsessie kinderfysiotherapie aan huis € 80,00
1103 |   Kinderfysiotherapie: Instructie/overleg ouders van de patiënt € 60,00
1105 |   Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 80,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 60,00

Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar:

Je ontvangt voor kinderfysiotherapie bij KANjer kinderfysio altijd een vergoeding vanuit de basisverzekering voor 18 behandelingen per jaar, ook wanneer jouw zorgverzekering aangeeft dat wij niet bij hen zijn aangesloten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je polis en ligt meestal tussen de 60% en 100%.

Als je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten worden er meestal meer dan 18 behandelingen vergoed, de hoeveelheid is afhankelijk van de polis. Raadpleeg hiervoor je polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Als er sprake is van een chronische indicatie, heeft het kind recht op volledige dekking uit de basisverzekering, mits er een verwijzing door de huisarts of specialist afgegeven is.

Wanneer het maximaal aantal behandelingen op de polis bereikt is, zal dit worden besproken.

Contracten zorgverzekeraars:

KANjer kinderfysio heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten en werkt op basis van overeengekomen tarieven. Aan het einde van de kalendermaand declareert KANjer kinderfysio rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars.

KANjer kinderfysio heeft in 2024 geen contracten afgesloten met CZ (waar naast CZ ook CZdirect, Ohra, Nationale Nederlanden, Just en PZP onder vallen). Ben je bij deze zorgverzekeraars verzekerd, dan kunnen de behandelingen van je kind niet rechtsreeks bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Je ontvangt dan aan het einde van de maand een factuur van KANjer kinderfysio. Na betaling aan KANjer kinderfysio dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Deze maakt dan het te vergoeden bedrag aan jullie over.

Bij een restitutiepolis van deze zorgverzekeraars wordt 100% vergoed. Bij een naturapolis is er sprake van een eigen bijdrage voor deze zorg. Hoeveel vergoed wordt is afhankelijk van jullie zorgverzekering en is terug te vinden in jullie polis onder “niet-gecontracteerde zorg fysiotherapie”. 

Tip: Check bij je zorgverzekering voorafgaand aan de intake hoeveel je vergoed krijgt voor niet-gecontracteerde kinderfysiotherapie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Voor kinderfysiotherapie heb je geen verwijzing nodig van een arts!

Niet nagekomen afspraken:

Niet nagekomen afspraken of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij jou in rekening gebracht. Dit is niet te verhalen op je zorgverzekeraa