Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen -FAQ's

Ja, alle kinderen tot 18 jaar zijn in de basis zorgverzekering gratis mee verzekerd. Alle kinderen hebben recht op 18 behandelingen per indicatie. Als ouders aanvullend zijn verzekerd dan vallen de kinderen ook onder deze aanvullende verzekering. Dan heeft het kind naast de 18 behandelingen uit het basispakket nog recht op een x-aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Neem contact op met de zorgverzekering voor het precieze aantal behandelingen waarop je kind recht heeft.

Kinderen hebben, bij behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst, een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Informeer bij jullie verzekeraar naar de specifieke voorwaarden van jullie verzekering. Een verwijzing van de specialist is bij een chronische indicatie noodzakelijk.

KANjer kinderfysio heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, dit houdt in dat wij de behandelingen rechtstreeks moeten declareren bij je zorgverzekering. Je krijgt dus geen nota thuis gestuurd. Een aantal zorgverzekeraars stuurt de cliënt later een overzicht van de gedeclareerde behandelingen. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij. 

Contracten zorgverzekeraars:

KANjer kinderfysio heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten en werkt op basis van overeengekomen tarieven. Aan het einde van de kalendermaand declareert KANjer kinderfysio rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars.

In 2024 Heeft KANjer Kinderfysio geen contracten afgesloten met CZ (waar naast CZ ook CZdirect, Ohra, Nationale Nederlanden en Just onder vallen). Ben je bij deze zorgverzekeraars verzekerd, dan kunnen de behandelingen van je kind niet rechtsreeks bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Je ontvangt dan aan het einde van de maand een factuur van KANjer kinderfysio. Kijk onder: https://kanjerkinderfysio.nl/vergoeding-tarieven/ voor meer informatie hierover. 

Tip: Check bij je zorgverzekering voorafgaand aan de intake hoeveel je vergoed krijgt voor niet-gecontracteerde kinderfysiotherapie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Voor kinderfysiotherapie heb je geen verwijzing nodig van een arts!

Je kunt bij KANjer kinderfysio een afspraak maken door het aanmeldformulier online in te vullen of telefonisch of per e-mail contact op te nemen.

Tijdens de eerste afspraak zal de anamnese, een vraaggesprek, plaats vinden. In dit gesprek bespreek je met de kinderfysiotherapeut de hulpvraag voor je kind.

Daarna zal de kinderfysiotherapeut je kind onderzoeken en observeren. Vervolgens wordt in overleg met ouders een behandelplan opgesteld en zal de behandeling starten.

Jazeker! Ook zonder verwijzing van een arts kun je een afspraak maken bij KANjer kinderfysio. Vul hier het Aanmeldformulier in

De redenen waarmee kinderen naar de kinderfysiotherapeut worden doorverwezen zijn heel wisselend en variëren van acute problemen tot chronische, erg complexe aandoeningen.

Voor complexere aandoeningen hebben kinderen, bij behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst, een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Informeer bij je verzekeraar naar de specifieke voorwaarden van jullie verzekering. Een verwijzing van de specialist is bij een chronische indicatie meestal noodzakelijk.

Dinsdag, woensdag en vrijdag 08.30-19.00

Andere dagen en tijden zijn in overleg mogelijk.

 • Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar kunnen aan huis onderzocht en behandeld.
 • Vanaf ongeveer 2 jaar vindt onderzoek en behandeling (waar mogelijk) plaats in de praktijk.
 • Bezoek aan school of kinderdagverblijf kan in het onderzoek van toegevoegde waarde zijn.

Bij KANjer kinderfysio duurt een behandeling in de praktijk gemiddeld 30 minuten, de eerste sessies, waarin het onderzoek plaatsvindt, duren vaak langer (tot ongeveer 45 minuten). Vooral tijdens de eerste behandeling is de aanwezigheid van een ouder gewenst.

Vaak wordt een kind 1 keer per week behandeld. Om iets te leren is één keer in de week oefenen echter te weinig. Zelfs twee keer of drie keer oefenen is vaak te weinig om echt een verschil te maken. Dagelijks oefenen kan daarom erg belangrijk zijn. Dat betekent dat je als ouders zelf regelmatig moet oefenen met je kind. De kinderfysiotherapeut helpt hierbij.

De ouders krijgen uitleg en oefentips en samen worden de oefeningen “geoefend”. Hoe lang de behandeling uiteindelijk duurt is afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Als een afspraak niet door kan gaan vragen wij om dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Als KANjer kinderfysio niet direct telefonisch bereikbaar is dan kan je een voicemail berict inspreken. Wij bellen dan terug voor het maken van een nieuwe afspraak.

Als de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd dan worden de behandelkosten in rekening gebracht.

Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

KANjer kinderfysio werkt nauw samen met de huisarts, kinderarts, neonatoloog, revalidatiearts, consultatiebureau en schoolarts. Maar ook met leerkrachten, orthopedagogen, kinderpsychologen, logopedisten, orthopedisch instrument/ schoenmaker, speltherapeuten, oefentherapeuten, mensendiecktherapeuten en osteopaten.

Het hoofddoel van de kinderfysiotherapeut is ‘een positieve bijdrage leveren aan een zo optimaal mogelijke deelname in de lichamelijke en sociale omgeving op de kinderleeftijd’. 

Kinderfysiotherapeuten beschikken over specifieke kennis van kind gerelateerde problemen, (complexe) ziektebeelden en aandoeningen en kennis van de invloed van groei en ontwikkeling op het bewegen. Hierdoor is de kinderfysiotherapeut de specialist in bewegen bij kinderen.

Bij KANjer kinderfysio staan het kind en de ouders centraal. Ouders worden altijd nauw betrokken bij het onderzoek en de behandeling.

Onderzoek wordt gestart naar aanleiding van een hulpvraag van het kind en zijn of haar ouders. Ook wanneer er problemen worden geconstateerd door een betrokken leerkracht, blijft de hulpvraag van ouders en kind centraal staan.

Alle jonge kinderen vallen wel eens. Leren lopen gaat met vallen en opstaan. Maar als een kind veelvuldig blijft vallen zou er meer aan de hand kunnen zijn.

Bij KANjer kinderfysio ben je dan aan het juiste adres. De kinderfysiotherapeut is namelijk de specialist in bewegen bij kinderen. Na een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en een motorische observatie zal de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouder(s) een behandelplan opstellen.

Bij KANjer kinderfysio ben je aan het juiste adres. De kinderfysiotherapeut is namelijk de specialist in bewegen bij kinderen.

Na een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en een motorische observatie zal de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouder(s) een behandelplan opstellen. 

Je kunt met je baby met een voorkeurshouding terecht bij KANjer kinderfysio.

De kinderfysiotherapeut is de specialist in bewegen bij kinderen. Na een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek zal de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouder(s) een behandelplan opstellen.

Door middel van adviezen en oefeningen zal de voorkeurshouding worden aangepakt.

Je kunt met schrijfproblemen terecht bij KANjer kinderfysio. Tijdens observatie en onderzoek zal worden achterhaald wat de oorzaak is van de schrijfproblemen.

Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut een behandeling starten met als doel het handschrift van je kind te verbeteren. Dit wordt met de leerkracht van je kind afgestemd zodat er voor je kind geen verwarring is.

Het is de bedoeling dat op school, bij KANjer en thuis op gelijke wijze geoefend wordt. Door middel van adviezen en oefeningen wordt er gewerkt aan de behandeldoelstellingen.

 • mijn baby laat een voorkeurshouding en afplatting of scheef hoofd zien
 • mijn baby is veel te vroeg geboren en ontwikkelt zich heel traag
 • mijn baby overstrekt zich en moet heel veel huilen en spugen
 • mijn kind gaat niet zitten, kruipen of staan of is een billenschuiver
 • mijn kind loopt en/of rent zo vreemd
 • mijn kind valt zo vaak, is onhandig, snel moe en heeft zo weinig kracht
 • de leerkracht van mijn kind zegt hij traag en onleesbaar schrijft
 • op het kinderdagverblijf wordt zorg uitgesproken over het bewegen van mijn kind
 • mijn puber klaagt altijd over zijn knieën en zijn rug
 • mijn kind wordt snel moe bij sporten/ inspanning
 • mijn kind heeft een sportblessure

Het is onmogelijk alle behandelbare aandoeningen en problemen hier te vermelden. Staat jouw vraag ook hier niet tussen? Neem dan gerust contact  met ons op 

Kijk voor specifieke hulpvragen passend bij de leeftijd van je kind onder:

Voor ouders 0-2 jaar

Voor ouders 2-4 jaar

Voor ouders 4-12 jaar

Voor ouders 12-18 jaar

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat leren het beste gebeurt door te oefenen in de situatie waarin het kind dagelijks functioneert. Daarom is oefenen in de school- of thuissituatie ideaal.

Thuis en op school oefenen is natuurlijk ook prettig voor ouders en kind omdat er niet gereisd hoeft te worden. Een kind leert het beste als de taak of beweging, waarmee het kind problemen heeft, regelmatig geoefend wordt.

Voordat echt blijvend resultaat geboekt kan worden moeten taken/oefeningen heel vaak herhaald worden. Een kind leert vooral spelenderwijs en als het daarbij plezier beleeft gaat het leren snel en effectief.