Huisregels

Dit reglement is van toepassing voor alle kinderen die onder behandeling zijn binnen de kinderfysiotherapie praktijk KANjer kinderfysio.

  • De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 19.00 uur. Indien de telefoon niet wordt opgenomen kun je de voicemail inspreken en word je zo spoedig mogelijk teruggebeld;
  • De praktijk is 24 uur per dag per e-mail bereikbaar via info@kanjerkinderfysio.nl;
  • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult in overleg met je zal plaatsvinden;
  • Wij verzoeken je de actuele verzekeringsgegevens van je kind door te geven aan de kinderfysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis van je kind en hoeveel behandelingen je kind vergoed krijgt. In hoeverre de behandeling van je kind wordt vergoed, is de verantwoordelijkheid van jou als ouder/ verzorger;
  • Je verzekering vergoedt 1 behandeling per kind per dag. Hiermee dien je rekening te houden bij het maken van een afspraak indien je kind onder behandeling is bij meerdere praktijken;
  • Indien je kind verhinderd is, verzoeken wij de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. De praktijk is anders genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen;
  • Afwezigheid therapeut: in geval van geplande afwezigheid van de kinderfysiotherapeut (vakantie/cursus) zorgen wij, indien mogelijk, voor een waarneming. Als je kinderfysiotherapeut onverwachts niet kan werken, dan bellen wij je z.s.m. op om uw afspraak te verzetten;
  • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van jou en/ of je kind;
  • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval, of daaruit voortvloeiende gevolgen.