Voor Ouders 4-12 jaar

KANjers van 4 tot 12 jaar

Bewegen speelt een grote rol in het leven van schoolkinderen. Meedoen met allerlei bewegingsspelletjes geeft ze de mogelijkheid contact te maken met andere kinderen. Door spelenderwijs lekker te bewegen, gaan ook leren en denken het kind makkelijker af.

Helaas verloopt de ontwikkeling van al die nieuwe vaardigheden en bewegen niet bij ieder schoolkind optimaal. Kinderen zijn zich er in toenemende mate van bewust dat hun vriendjes dingen beter of makkelijker kunnen dan zij zelf. 

KANjer kinderfysio kan dan helpen om de ontbrekende schakels te vinden en gericht en spelenderwijs te oefenen. Zo krijgt je kind weer plezier in bewegen en voelt hij zich weer snel een KANjer bij zijn vrienden, op school en bij sport.   

KANjer kan helpen bij

 • Mijn kind is onhandig in de gymles bij vaardigheden als klimmen, gooien, vangen, springen, hinkelen en koprollen
 • Mijn kind is onhandig in dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, fietsen, tas inpakken, tafel afruimen, sporten
 • Mijn kind schrijft erg slordig en heeft een slechte pengreep
 • Mijn kind is erg onrustig en kan zich slecht focussen op een werkje
 • Mijn kind is 8 en durft nog niet te fietsen
 • Mijn kind valt en struikelt vaak, kan niet zo snel rennen als zijn leeftijdsgenootjes
 • Het duurt heel lang voordat mijn kind een nieuwe vaardigheid onder de knie heeft
 • Mijn kind van 4 jaar blijft in een speeltuin steeds bij mij in de buurt en durft niet veel
 • Mijn kind wil alleen televisie kijken, computerspelletje spelen, kleuren of lezen
 • Mijn kind heeft zwakke enkels en knieën, zwikt vaak zijn enkel om tijdens het sporten
 • Mijn kind moet zijn hulpmiddel (bijv. aangepaste fiets of rolstoel) vaker gebruiken omdat het lopen steeds moeilijker gaat
 • Deze lijst van hulpvragen is niet compleet. Mocht het probleem van je kind er niet bij zitten, neem dan gerust contact op.

Dit kan je verwachten

Dit kan na verwijzing door een arts of specialist, maar je kunt je kind ook zelf aanmelden. Vul het aanmeld formulier online in. Heb je eerst nog vragen voordat je jouw kind wilt aanmelden? Vul dan het contact formulier in. Binnen 2 werkdagen neem ik via telefoon of mail contact op voor een afspraak voor een intake-gesprek.

Tijdens de intake worden de gegevens van het kind opgenomen en de hulpvraag en de reden van aanmelding besproken. Het gesprek vindt plaats met de ouder/verzorger en indien mogelijk in het bijzijn van het kind. 

Het onderzoek bestaat uit observatie van de motoriek, gericht bewegingsonderzoek het uitvoeren van kindvriendelijke gestandaardiseerde testen, en het invullen van vragenlijsten. Lees verder onder ‘Meten is Weten’

Omdat kinderen vaak net de dingen niet laten zien als je dat wilt, kan het fijn zijn om zelf als ouders alvast te filmen wat je bij je kind ziet en waar je je zorgen over maakt. Angelique neemt dit dan mee in het onderzoek. 

Nadat de klachten in kaart zijn gebracht, wordt gekeken of kinderfysiotherapie geïndiceerd is, waarna we een behandelplan opstellen. Hierin staan de therapie doelstellingen en hoelang de behandeling zal duren. Het behandelplan wordt besproken met de ouders/verzorgers en gedeeld met de verwijzer.

De behandeling is doelgericht en spelenderwijs, met kindvriendelijk spelmateriaal dat past bij de leeftijd van het kind. Op die manier wordt het kind gestimuleerd en geprikkeld, zodat hij of zij het bewegen als plezierig gaat ervaren. Wanneer aan huis wordt behandeld bestaat de therapie voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging en ingepast in de thuissituatie.

Vaak zijn in deze leeftijdsfase naast ouders ook andere verzorgers betrokken. Het is belangrijk dat al deze mensen ook weten hoe en wat het beste geoefend kan worden. Naast bezoek aan huis kan ook het kinderdagverblijf worden bezocht om te oefenen met de verzorgers. 

Regelmatig wordt het behandelplan geëvalueerd met ouders/verzorgers, verwijzers en eventuele andere betrokkenen of de behandeling het gewenste resultaat oplevert. Als het nodig is, dan worden de doelstellingen en behandelingen aangepast.

Nadat het behandelplan is afgerond en de behandeldoelen zijn geëvalueerd kan de behandeling worden afgesloten. Een afrondend eindverslag voor de verwijzer wordt geschreven en gedeeld met ouders en mogelijke andere betrokkenen.

Heb je nog vragen?