Voor Ouders 2-4 jaar

KANjers van 2 tot 4 jaar

Door nadoen en eindeloos herhalen leert je peuter zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en daarmee groeit het zelfvertrouwen. 

Als de ontwikkeling van de fijne en de grove motoriek goed verloopt, dan is je peuter straks goed voorbereid voor het begin op de basisschool. Helaas verloopt de ontwikkeling van al die nieuwe vaardigheden niet altijd optimaal. 

KANjer kinderfysio kan je peuter helpen om de ontbrekende schakels te vinden en deze spelenderwijs te oefenen. Je kind krijgt weer plezier en zelfvertrouwen in dingen die het eerst moeilijk vond en begint als een KANjer in groep 1!

KANjer kan helpen bij

Dit kan je verwachten

Dit kan na verwijzing door een arts of specialist, maar je kunt je kind ook zelf aanmelden. Vul het aanmeld formulier online in. Heb je eerst nog vragen voordat je jouw kind wilt aanmelden? Vul dan het contact formulier in. Binnen 2 werkdagen neem ik via telefoon of mail contact op voor een afspraak voor een intake-gesprek.

Tijdens de intake worden de gegevens van het kind opgenomen en de hulpvraag en de reden van aanmelding besproken. Het gesprek vindt plaats met de ouder/verzorger en indien mogelijk in het bijzijn van het kind. 

Het onderzoek bestaat uit observatie van de motoriek, gericht bewegingsonderzoek het uitvoeren van kindvriendelijke gestandaardiseerde testen, en het invullen van vragenlijsten. Lees verder onder ‘Meten is Weten’

Omdat kinderen vaak net de dingen niet laten zien als je dat wilt, kan het fijn zijn om zelf als ouders alvast te filmen wat je bij je kind ziet en waar je je zorgen over maakt. Angelique neemt dit dan mee in het onderzoek. 

Nadat de klachten in kaart zijn gebracht, wordt gekeken of kinderfysiotherapie geïndiceerd is, waarna we een behandelplan opstellen. Hierin staan de therapie doelstellingen en hoelang de behandeling zal duren. Het behandelplan wordt besproken met de ouders/verzorgers en gedeeld met de verwijzer.

De behandeling is doelgericht en spelenderwijs, met kindvriendelijk spelmateriaal dat past bij de leeftijd van het kind. Op die manier wordt het kind gestimuleerd en geprikkeld, zodat hij of zij het bewegen als plezierig gaat ervaren. Wanneer aan huis wordt behandeld bestaat de therapie voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging en ingepast in de thuissituatie.

Vaak zijn in deze leeftijdsfase naast ouders ook andere verzorgers betrokken. Het is belangrijk dat al deze mensen ook weten hoe en wat het beste geoefend kan worden. Naast bezoek aan huis kan ook het kinderdagverblijf worden bezocht om te oefenen met de verzorgers. 

Regelmatig wordt het behandelplan geëvalueerd met ouders/verzorgers, verwijzers en eventuele andere betrokkenen of de behandeling het gewenste resultaat oplevert. Als het nodig is, dan worden de doelstellingen en behandelingen aangepast.

Nadat het behandelplan is afgerond en de behandeldoelen zijn geëvalueerd kan de behandeling worden afgesloten. Een afrondend eindverslag voor de verwijzer wordt geschreven en gedeeld met ouders en mogelijke andere betrokkenen.