Voor Ouders 12-18 jaar

KANjers van 12 tot 18 jaar

Rond de periode van de groeispurt en de puberteit verandert er veel, zowel op innerlijk als uiterlijk gebied. Helaas geven veranderingen als snelle groei en hormonale veranderingen vaak problemen als tijdelijke onhandigheid, overbelasting, pijnklachten en verslechterde houding. 

Voor oudere kinderen kunnen deze klachten heel frustrerend zijn. Ze kunnen dan tijdelijk niet lekker meekomen bij sporten en andere activiteiten. 

KANjer kinderfysio kan dan helpen om zo snel mogelijk weer klachtenvrij en met plezier te kunnen bewegen en sporten.    

KANjer kan helpen bij

Dit kan je verwachten

Dit kan na verwijzing door een arts of specialist, maar je kunt je kind ook zelf aanmelden. Vul het aanmeld formulier online in. Heb je eerst nog vragen voordat je jouw kind wilt aanmelden? Vul dan het contact formulier in. Binnen 2 werkdagen neem ik via telefoon of mail contact op voor een afspraak voor een intake-gesprek.

Tijdens de intake worden de gegevens van het kind opgenomen en de hulpvraag en de reden van aanmelding besproken. Het gesprek vindt plaats met de ouder/verzorger en indien mogelijk in het bijzijn van het kind. 

Het onderzoek bestaat uit observatie van de motoriek, gericht bewegingsonderzoek het uitvoeren van kindvriendelijke gestandaardiseerde testen, en het invullen van vragenlijsten. Lees verder onder ‘Meten is Weten’

Omdat kinderen vaak net de dingen niet laten zien als je dat wilt, kan het fijn zijn om zelf als ouders alvast te filmen wat je bij je kind ziet en waar je je zorgen over maakt. Angelique neemt dit dan mee in het onderzoek. 

Nadat de klachten in kaart zijn gebracht, wordt gekeken of kinderfysiotherapie geïndiceerd is, waarna we een behandelplan opstellen. Hierin staan de therapie doelstellingen en hoelang de behandeling zal duren. Het behandelplan wordt besproken met de ouders/verzorgers en gedeeld met de verwijzer.

De behandeling is doelgericht en spelenderwijs, met kindvriendelijk spelmateriaal dat past bij de leeftijd van het kind. Op die manier wordt het kind gestimuleerd en geprikkeld, zodat hij of zij het bewegen als plezierig gaat ervaren. Wanneer aan huis wordt behandeld bestaat de therapie voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging en ingepast in de thuissituatie.

Vaak zijn in deze leeftijdsfase naast ouders ook andere verzorgers betrokken. Het is belangrijk dat al deze mensen ook weten hoe en wat het beste geoefend kan worden. Naast bezoek aan huis kan ook het kinderdagverblijf worden bezocht om te oefenen met de verzorgers. 

Regelmatig wordt het behandelplan geëvalueerd met ouders/verzorgers, verwijzers en eventuele andere betrokkenen of de behandeling het gewenste resultaat oplevert. Als het nodig is, dan worden de doelstellingen en behandelingen aangepast.

Nadat het behandelplan is afgerond en de behandeldoelen zijn geëvalueerd kan de behandeling worden afgesloten. Een afrondend eindverslag voor de verwijzer wordt geschreven en gedeeld met ouders en mogelijke andere betrokkenen.